ĐẠI LÝ SUBARU LONG BIÊN
Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, TP. Hà Nội
Hotline: 0967 095 296
Email: Hanhntm.subaru@gmail.com
Website:  subaru-long-bien.com